วันหยุดเดือนตุลาคม

สารบัญ

วันหยุด ตุลาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 1 วัน ยกเว้นค่าทางด่วน 3 เส้นทาง

วันหยุด ตุลาคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งทางด่วนฟรี 1 วัน ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 เส้นทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าทางพิเศษฟรีหรือทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 เส้นทาง ดังนี้

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 19 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช 31 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา 10 ด่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตาม กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางด่วนศรีรัช รวมทั้งส่วน ง) และสัญญาทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางของราษฎรในวันหยุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ กทพ. Call Center 1543