วันออกพรรษา 2565

สารบัญ

ที่สงขลา ชาวพุทธออกมาทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว หลังจากเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ๓ เดือน

เช้าวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา บริเวณศูนย์การค้าวชิระ ถนนทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ชาวสงขลาได้นำอาหารคาวหวาน อาหารแห้ง ดอกไม้ ธูป และเทียน ไปทำบุญตักบาตรพระ พื้นที่ริมถนนทั้งสองฝั่ง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

โดยทุกท่านที่ออกมาทำบุญในวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะทำบุญและถวายภัตตาหารเพล หลังจากไปวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในวิถีชีวิต

และพรุ่งนี้จะมีพิธีถวายภัตตาหารเพล เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่ได้ไปออกพรรษาและเทศน์เทพที่อยู่ในสวรรค์ดุสิตแต่ได้เสด็จลงมาฟังเทศน์ที่ชั้นดาวดึงส์ ปีนี้เทศบาลนครสงขลาได้จัดประเพณีลากพระและบิณฑบาตเทโว

โดยทำบุญตักบาตรเทโวที่เชิงบันไดเศียรพญานาคระหว่างทางขึ้นเขาตังกวน หลังจากนั้นเวลา 9.00 น. นายเจษฎา จิตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จะเป็นประธานในพิธีเปิด ปี พ.ศ. 2565 พิธีพุทธาภิเษกและตักบาตรหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์